THE BUKHARIAN TIMES

ПРОФЕССОРУ ИОСИФУ СЕМЁНОВИЧУ ЯДГАРОВУ — 80!